DONEER
Menu Close

Small for Gestational Age

Small for Gestational Age

Small for Gestational Age (SGA) is de medische term voor een kind dat ‘te klein’ is bij de geboorte. Een SGA-kind kan zowel te vroeg als op tijd geboren worden, maar heeft voor de duur van de zwangerschap een te kleine geboortelengte en/of een te laag geboortegewicht.

Gemiddeld is een kind dat na 40 weken zwangerschap ter wereld komt 50 cm lang. Het gewicht ligt gemiddeld rond de 3500 gram.

Waardoor wordt het veroorzaakt?

Bij een SGA-geboren kind heeft in de baarmoeder onvoldoende groei plaatsgevonden. De oorzaak hiervoor is in een groot deel van de gevallen onbekend. In de overige gevallen spelen factoren met betrekking tot de moeder, de placenta of het kind zelf een rol. Factoren bij de moeder die bijdragen aan verminderende groei voor de geboorte zijn: zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk, roken, alcoholgebruik of medicatiegebruik. Daarnaast kunnen problemen met de moederkoek resulteren in minder voedingstoevoer, waardoor de groei in de baarmoeder wordt belemmerd. Ook kan een infectie in de baarmoeder of een meerlingenzwangerschap ervoor zorgen dat een kind kleiner is bij de geboorte. Ten slotte zijn er diverse aangeboren genetische afwijkingen, zoals het Silver-Russell syndroom die kunnen resulteren in een SGA-geboren kind.

De meeste kinderen (90%) halen deze groeiachterstand na de geboorte vanzelf in en bereiken uiteindelijk een normale lengte. Dit gebeurt bijna altijd in de 1e twee levensjaren. Uit onderzoek is gebleken dat SGA-geboren kinderen die op de leeftijd van twee jaar nog geen normale lengte hebben behaald, een verhoogd risico hebben op een te kleine volwassen lengte. Alleen veel te vroeg geboren kinderen (minder dan 32 weken zwangerschap) die zeer klein waren voor de zwangerschapsduur, vertonen vaak tot op de leeftijd van vijf jaar nog inhaalgroei. 10-15% van de kinderen vertoont echter geen of onvoldoende spontane inhaalgroei. Voor deze kinderen geldt dat zij tijdens hun kindertijd te klein blijven en ook later als volwassenen te klein zullen zijn.

Wat zijn de kenmerken en symptomen?

SGA-geboren kinderen zonder inhaalgroei hebben over het algemene weinig eetlust en hebben een zeer tengere bouw. Bij deze kinderen worden relatief meer gedragsproblemen waargenomen. Kinderen met een lager geboortegewicht blijken op latere leeftijd een verhoogd risico te hebben op het ontwikkelen van ouderdomssuikerziekte, hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol. Dit zijn alle drie risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Volwassenen die zelf SGA-geboren zijn hebben daarnaast een iets verhoogde kans op het krijgen van een SGA-kind.

Alles over groeien

Heeft u vragen over groei, neem contact met ons op via info@kindengroei.nl of via telefoon 010-2251533. Indien mogelijk zullen wij altijd proberen uw vraag te beantwoorden.

Wat is eraan te doen?

Wanneer een SGA-geboren kind op 3-jarige leeftijd nog steeds te klein is, is het raadzaam om via het consultatiebureau of de huisarts naar een kinderarts te gaan. Wanneer er geen andere oorzaak voor het klein zijn wordt gevonden, kan behandeling met groeihormoon veilig en effectief zijn om een volwassen lengte in het normale gebied te behalen.

De hypofyse

De hypofyse is een orgaan dat aan de basis van de hersenen ligt. Deze produceert allerlei hormonen die andere hormoonproducerende klieren, zoals de schildklier en de bijnier, aanzetten tot het afgeven van verschillende hormonen. Zo geeft de hypofyse vanaf de puberteit specifieke hormonen af naar de geslachtsklieren (eierstokken bij meisjes en testikels bij jongens) die op hun beurt geslachtshormonen afgeven. Zie puberteit.

Storing

Allerlei invloeden kunnen het groeiproces verstoren, zoals bijvoorbeeld problemen in de hormoonhuishouding, ongezonde voeding of bepaalde ziekten. Lees meer over oorzaken afwijkende groei.