DONEER
Menu Close

Update ToM-training 2019

Update ToM-training

In oktober 2018 zijn we gestart met de ToM-trainingen; een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met het Prader-Willi syndroom. Inmiddels is de derde groep begonnen in de regio Friesland (daarvoor waren Zuid-Holland en Utrecht aan de beurt). De ervaringen met de eerste groepjes waren positief, vooral de bijeenkomsten zelf en de inhoud van de training zijn zeer goed ontvangen. De kinderen vinden het vaak leuk om elkaar te zien en genieten van de oefeningen tijdens de training.

Een voorbeeld van een oefening tijdens de ToM-training is: ‘Oefenen met vragen stellen en luisteren naar het antwoord’. Tijdens een bijeenkomst met een jongen van 12 jaar en een meisje van 13 jaar oud oefenen we met vragen stellen aan elkaar. Het zelf verzinnen van de vragen is het lastigst. Over wat voor onderwerp wil je wat vragen en wat wil je eigenlijk van iemand weten? Kan je alles vragen wat in je hoofd op komt? Wat wel en wat niet? Uiteindelijk bedenken we samen wat vragen voor als je iemand nog niet zo goed kent en die schrijven ze op in hun schriftje. Na het verzinnen van de vragen oefenen we met ‘de manier waarop’ je de vragen stelt. Oogcontact, intonatie en volume zijn hierbij ook van belang. We doen verschillende grappige oefeningen die het effect hiervan laten zien.

Een week later koppelde een ouder terug dat haar zoon uit zichzelf vragen stelde aan een jongetje tijdens het logeerweekend. Super goed van hem!

Deze training is een initiatief van Stichting Kind en Groei en is tot stand gekomen door middel van externe financiering. Ons doel is om voor zoveel mogelijk kinderen een zo optimaal mogelijke groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Stichting Kind en Groei is een stichting zonder winstoogmerk. We verkrijgen onze financiële middelen door subsidies, donaties, erfenissen en legaten. Zonder deze middelen kunnen we niet het werk doen wat we doen.