DONEER
Menu Close

Steun ons

Steun ons

Steun kinderen met een groei- en ontwikkelingsstoornis

Stichting Kind en Groei heeft als doel voor zoveel mogelijk kinderen een zo optimaal mogelijke groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. We verrichten studies om de kennis over groei(stoornissen) te verbeteren en de effectiviteit en veiligheid van nieuwe behandelingen te onderzoeken, en we verstrekken informatie aan ouders en artsen. We hopen hiermee zowel de zorg voor kinderen met groei- en ontwikkelingsproblemen te verbeteren,  als hun kwaliteit van leven.

Hoe doneren?

Er zijn verschillende manieren om een financiële bijdrage te leveren. Kijk hieronder welke bij u past.

Stichting Kind en Groei is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat betekent dat donateurs hun gift over verschillende wijzen kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. We hebben de mogelijkheden hieronder op een rijtje gezet.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst of neem contact met ons op via info@kindengroei.nl of 010-22 515 33.

Elke donatie is welkom, op ieder moment!

U kunt ieder moment een donatie doen aan stichting Kind en Groei door een bedrag over te maken naar rekening NL34ABNA0496015850 t.a.v. Stichting Kind en Groei. Is het voor een specifiek (onderzoeks)doel of met een speciale reden? Laat het ons weten via info@kindengroei.nl of bel 010-22 515 33

Steun ons een langere periode en ontvang deze bedragen terug van de belasting.

Wanneer u jaarlijks een vast bedrag doneert (klein of groot) over een periode van 5 jaar (of langer) dan is de gift volledig aftrekbaar bij de belasting. Deze periodieke schenking moet dan worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst met Stichting Kind en Groei, hetgeen zo geregeld is. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Zakelijke schenkingen kunnen een belastingvoordeel opleveren.

Wanneer u een BV heeft, kunt u ook zakelijk schenken vanuit uw bedrijf. U levert daarmee niet alleen een bijdrage aan een goed doel maar ook aan een positieve bedrijfsvoering. Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend en dus van de winst worden afgetrokken. Voor meer informatie of advies kunt u contact met ons opnemen.

Schenken aan een goed doel kan ook na overlijden.

Het is mogelijk om Stichting Kind en Groei in uw testament op te nemen (voor een legaat of als erfgenaam). U hoeft dan geen erfbelasting te betalen over het nagelaten bedrag en uw schenking wordt volledig besteed aan het goede doel; een gezonde groei en ontwikkeling voor alle kinderen! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe worden donaties besteed?

Een voorbeeld van een studie die gefinancierd wordt door donaties van particulieren en fondsen is de Skin Picking studie. Vele kinderen met PWS krabben vrijwel constant aan de huid en vertonen andere dwangmatige handelingen. Deze placebo-gecontroleerde studie onderzoekt of toediening van acetylcysteine (tablet) het dwangmatige krabben aan de huid en de dwangmatige handelingen vermindert en veilig is, ten opzichte van geen medicatie gebruik. Het is de hoop dat acetylcysteine de dwangmatige handelingen vermindert, resulterend in zowel een lager risico op (ernstige) wonden als een verbetering van de kwaliteit van leven van zowel het kind met PWS als zijn/haar familie. 

Onze sponsoren

De Skin Picking studie is een initiatief van Stichting Kind en Groei, en is tot stand gekomen door middel van sponsoren. Enkele fondsen hebben een financiële bijdrage geleverd aan de Skin Picking studie, daarvoor zijn we erg dankbaar!

Doneer nu

U kunt ieder moment een donatie doen aan Stichting Kind en Groei.
Maak het bedrag over naar rekening NL34ABNA0496015850 t.a.v. Stichting Kind en Groei.

Is het voor een specifiek (onderzoeks)doel of met een speciale reden?
Laat het ons weten via: info@kindengroei.nl of bel 010-22 515 33 

 

Helpt u mee?

Stichting Kind en Groei heeft als doel voor zoveel mogelijk kinderen een zo optimaal mogelijke groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. We doen dit door het verbeteren van kennis over groei(stoornissen), verstrekken van informatie aan ouders en artsen en door de zorg voor kinderen met groei- en ontwikkelingsproblemen te verbeteren. We hopen hiermee de kwaliteit van leven van deze kinderen te kunnen verbeteren.