DONEER
Menu Close

METC goedgekeurde protocol amendementen

METC goedgekeurde protocol amendementen

Afgeronde studies

Onderzoek lipidenprofielen in hielprikbloed:
Aanvulling op de PWS Cohort studie, waarbij lipidenprofielen in hielprikbloed op de leeftijd van 5-7 dagen bepaald zullen worden.

Onderzoek eetlustregulerende hormonen in speeksel:
Aanvulling op de PWS Cohort studie, waarbij eetlustregulerende hormonen in speeksel bepaald zullen worden.

Onderzoek fecaal microbioom in faeces:
Aanvulling op de PWS Cohort studie, waarbij het fecaal microbioom in faeces van jonge kinderen onderzocht zal worden.

Onderzoek naar epigenetica in wangslijmvlies:
Aanvulling op de PWS Cohort studie, waarbij er meer inzicht wordt verkregen in veranderingen in methyleringspatronen van genen betrokken bij het ontstaan van obesitas.

Onderzoek naar genotype/fenotype:
Aanvulling op de PWS Cohort studie en de Young Adult PWS studie, waarbij de relatie tussen genotype en fenotype bij PWS wordt onderzocht.