DONEER
Menu Close

Skin Picking studie

Skin Picking studie

Skin picking is het overmatig krabben, wrijven, pulken of op andere wijzen beschadigen van de eigen huid. De oorzaak is divers en vaak is er sprake van meerdere factoren zoals stress, verveling, angst en vermoeidheid.

Mensen met PWS hebben een verhoogde pijngrens waardoor skin picking wonden diep kunnen zijn en soms maandenlang open blijven. De huidige behandeling is gericht op het verminderen van angst- en stressfactoren.

Nieuwe studie

We hebben in een eerder onderzoek onderzocht bij hoeveel kinderen met PWS skin picking voorkomt. Hieruit bleek dat 2 op de 3 kinderen last hadden van skin picking. Omdat we vanuit de praktijk weten hoeveel invloed het skin picking kan hebben op het dagelijks leven, maar ook op de kwaliteit van leven is het belangrijk dat er een behandeling gevonden wordt. In deze nieuwe studie willen wij onderzoeken of N- acetylcysteine (NAC) een geschikte behandeling kan zijn voor skin picking. Daarnaast kijken we ook naar de invloed van dit middel op ander dwangmatig gedrag, zoals nagelbijten, haren trekken, ordenen en sorteren. Om de werking van NAC te kunnen onderzoeken is een placebo-gecontroleerde studie nodig. Dit betekent dat uw kind zowel het medicijn krijgt voor een bepaalde periode en een periode een placebo. Op deze manier kunnen we goed beoordelen of het medicijn goed werkt en veilig is. De studie is inmiddels gestart en zal duren tot het najaar van 2023.

Hoe werkt N-acetylcysteine eigenlijk?

Een verstoord evenwicht van glutamaat, een stofje in de hersenen, lijkt invloed te hebben op dwangmatige gedragingen, zoals herhaalgedrag en skin picking

Eerdere onderzoeken tonen aan dat  NAC een positieve werking heeft op dwangmatige gedragingen door het herstellen van het glutamaatevenwicht in de hersenen. In 2013 is er in Amerika onderzoek gedaan naar NAC als behandeling voor skin picking bij mensen met het Prader-Willi syndroom (leeftijd tussen 5-39 jaar). 71% van de groep had volledig herstel van de skin picking wonden.