DONEER
Menu Close

SGA-studie

SGA-studie

In 10% van de gevallen blijft de groei van SGA-geboren kinderen achter. Eerdere studies die we hebben verricht hebben uitgewezen dat groeihormoon vanaf de leeftijd van 4 jaar een goede behandeling is om alsnog de gewenste eindlengte te bereiken.

Het was echter nog onvoldoende bekend of het starten van groeihormoon op een latere leeftijd, eventueel in combinatie van het remmen van de puberteit middels Gonadotrofine Releasing Hormoon analoog (GnRHa), ook effectief is.

Sinds 2003 zijn kinderen in het kader van de SGA-studie behandeld met groeihormoon, eventueel in combinatie met puberteitsuitstel. We onderzochten de effectiviteit van groeihormoonbehandeling wanneer wordt gestart op een leeftijd van 8 jaar of ouder. Ook werden er twee doseringen van groeihormoon vergeleken, alsmede het effect van de puberteitsremming op de eindlengte. Voor, tijdens en na stop van de behandeling werden diverse veiligheidsaspecten in kaart gebracht. We zijn nu nog volop bezig met het nacontroletraject.

Op 1 januari 2013 werd de inclusie voor de SGA-studie gesloten. Inmiddels heeft vrijwel iedereen de volwassen lengte bereikt en zijn we bijna aan het einde van de studie gekomen. Concluderend kunnen we stellen dat de toevoeging van GnRHa-behandeling aan een groeihormoonbehandeling om meer lengtewinst te boeken geen negatieve effecten heeft op de mentale status van SGA-geboren jongvolwassenen. Dit onderstreept nogmaals de veiligheid van de GnRHa-behandeling voor uitstel van de puberteit.