DONEER
Menu Close

Tweede oxytocine studie

Tweede oxytocine studie

Afgeronde studie

Bij sommige kinderen met PWS positief effect van oxytocine.

Bij kinderen met PWS is er meestal sprake van een ongeremde eetlust (hyperfagie). Dit zal resulteren in obesitas wanneer de voedselinname niet wordt beperkt. Daarnaast hebben kinderen met PWS specifieke gedragskenmerken, zoals koppigheid, driftbuien, dwangmatigheid en moeite met veranderingen. Eerdere studies lieten zien dat er bij PWS mogelijk minder oxytocine wordt aangemaakt. Oxytocine is een klein eiwit dat onder andere een rol speelt bij de sociale vaardigheden en de regulatie van de voedselinname. Onze eerdere kortdurende placebo-gecontroleerde studie liet zien dat oxytocine een positief effect had op het gedrag van kinderen met PWS tussen de 6-11 jaar.

Onze tweede studie heeft gekeken naar het effect van oxytocine gedurende 3 maanden. In totaal deden 26 kinderen met PWS mee aan deze studie met een leeftijd tussen 3 en 11 jaar. Na randomisatie (loting) kregen de kinderen of elke dag oxytocine of een placebo (nepmiddel) via een neusspray, gedurende 3 maanden. Daarna kregen de groepen het ander type neusspray voor nog eens 3 maanden. Niemand wist wanneer oxytocine of placebo werd toegediend. Het effect op het gedrag en de eetlust werd vervolgens gemeten aan de hand van vragenlijsten.

In de gehele groep werden er gemiddeld geen betekenisvolle verschillen gevonden tussen de oxytocine en de placebo op het sociale gedrag en eetgedrag van de kinderen. Wel werd er een verschil gevonden wanneer de jongens en de meisjes apart werden bekeken. Bij jongens was er wel een verbetering in het gedrag en minder eetlust tijdens oxytocine in vergelijking met placebo. Daarnaast werd er ook een verschil gevonden tussen de genetische subtypen van PWS. Bij de kinderen met een deletie werd er tijdens oxytocine behandeling een vermindering van de eetlust en een verbetering van het gedrag gevonden. In de mUPD groep waren er geen verschillen. De behandeling met oxytocine werd goed verdragen en er waren geen ernstige bijwerkingen.

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat oxytocine-neusspray bij sommige kinderen met PWS een positief effect heeft en dus kan worden overwogen. Maar individuele effecten moeten zorgvuldig worden geëvalueerd en wij adviseren om de behandeling te beëindigen als er geen effecten worden gevonden.