DONEER
Menu Close

Zephyr studie

Zephyr studie

hoe effectief is Livoletide als eetlustremmer?

Sinds begin 2019 loopt de ZEPHYR-studie in Noord-Amerika en Europa. Deze internationale studie test de veiligheid en werkzaamheid van de stof Livoletide gedurende langere tijd bij mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS). Livoletide lijkt een gunstig effect te hebben op hyperfagie, voedsel gerelateerd gedrag en de energiebalans.

Met dit onderzoek willen de onderzoekers de volgende vragen beantwoorden:
• Wat zijn de effecten van Livoletide op hyperfagie (onverzadigbare honger) en voedsel gerelateerd gedrag bij mensen met PWS?
• Wat zijn de effecten van Livoletide op lichaamsgewicht, tailleomtrek en vetmassa?
• Hoe veilig en goed te verdragen is Livoletide?

In eerder onderzoek is aangetoond dat mensen met PWS verhoogde bloedwaarden hebben van de stof geacyleerd ghreline, kortweg AG genoemd. Tegelijkertijd hebben ze een relatief tekort aan de stof niet-geacyleerd ghreline (UAG). Dit betekent dat de verhouding AG versus UAG in mensen met PWS hoger is dan normaal. Dit zorgt voor een toegenomen eetlust en een ongunstiger energiebalans. Ter vergelijking, bij mensen met obesitas is de verhouding tussen AG en UAG nog hoger.

Livoletide als eetlustremmer

Livoletide lijkt een gunstig effect te hebben op hyperfagie, voedsel gerelateerd gedrag en de energiebalans.

Livoletide

Livoletide is een kunstmatige versie van het het UAG zoals dat van nature voorkomt in mensen. Het wordt geproduceerd door Millendo Therapeutics. Livoletide heeft invloed op de AG/UAG balans. Eerder werd in een studie bij 47 mensen met PWS een gunstig effect gevonden op afname van de eetlust, voedsel gerelateerd gedrag en de energiebalans. Ook werd de stof goed verdragen door de studiedeelnemers.

Fase 2 onderzoek

Sinds begin 2019 worden mensen in Noord-Amerika en Europa geïncludeerd in een fase 2 studie. De fases zeggen iets over de stappen die genomen moeten worden om een medicijn op de markt te kunnen brengen. Deze fase 2-studie heeft tot doel om te onderzoeken of Livoletide inderdaad doet waarvoor het bedoeld is. Men zoekt tevens naar de dosis met de beste werking en zo min mogelijk bijwerkingen.

Acht deelnemers komen momenteel uit Nederland. Tijdens deze studie zijn er ongeveer 150 deelnemers met PWS willekeurig verdeeld naar drie groepen die gedurende 3 maanden éénmaal daags een injectie onder de huid krijgen van 60 ug/kg Livoletide, 120 ug/kg Livoletide of een placebo.

Na drie maanden volgt een 9 maanden durende verlenging. In deze periode vervalt de placebo groep. Zij krijgen vanaf dat moment ook Livoletide in de hoge of lage dosering.

Fase 3 onderzoek als vervolg stap

Komend jaar gaat als volgende stap de fase 3 studie van start. Het onderzoek in deze fase is nodig om verder inzicht te krijgen in de effectiviteit, voordelen en bijwerkingen van dit medicijn. Deelnemers (8-65 jaar) in dit onderzoek worden weer willekeurig ingedeeld in een placebogroep en een medicatiegroep. De medicatiegroep krijgt de best geteste dosis toegediend, zoals die gevonden wordt in de fase 2 studie hierboven. 

Na zes maanden behandeling krijgen vervolgens álle patiënten gedurende nog eens 6 maanden de vastgestelde dosis Livoletide. 

Inclusiecriteria voor de fase 3 studie

  • 8 – 65 jaar
  • Genetische diagnose PWS
  • BMI minder of gelijk aan 65 kg/m2
  • Er is sprake van hyperfagie
  • Groeihormoonbehandeling is stabiel
  • 1 Primaire verzorger bij alle studiebezoeken
  • Primaire verzorger brengt gemiddeld 4u/dag door met de studiedeelnemer

Exclusiecriteria

  • Woont meer dan 50% van de tijd in een zorginstelling
  • Afwijkend ECG | chronisch leveraandoening | HbA1c > 10%
  • Medicatiewisseling binnen drie maanden vóór de start van de studie

Wat houdt deelname in? 
Meedoen aan deze studie betekent 10 keer naar Rotterdam komen, binnen het tijdsbestek van een jaar. Voor een studie bezoek worden de deelnemers altijd nuchter verwacht, omdat we nuchter moeten wegen. Ook is het nuchter zijn belangrijk voor de bloedafnames. Bij vrijwel alle bezoeken zijn er meerdere bloedafnames (meestal drie). Belangrijk om te weten is dat de bloedafnames voor deze studie niet gedaan kunnen worden met een vingerprik. Andere onderdelen van een studiebezoek kunnen zijn: een hartfilmpje, DEXA-scan, vragenlijsten of een speciaal samengesteld ontbijt. 

Lees meer over de Zephyr studie op de website van Millendo therapeutics.